Pursaklar Belediyesi 13 Adet ATM Yerini İhaleyle Kiraya Verecek

Güncel

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı:13 adet atm 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesinin göre kiraya verilecektir.


İhale ve Teklif Açma Tarihi:11.06.2020 10:00


İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi:Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Kat:3 Encümen Toplantı Odası Pursaklar/Ankara


İhale Usulü:2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü


İhale Türü:Kiraya Verme

İHALE İLANI
PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:

a) Adı : Pursaklar Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Pursaklar/Ankara
c) Telefon numarası : 444 9 709
ç) Elektronik posta adresi : sinankuplay@pursaklar.bel.tr.
d) İlgili personel : Sinan KUPLAY – Ümit Gökay BAŞ – İbrahim HAMZAOĞLU
1.2. İstekliler, ihaleler ile ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İhale konusu işe ilişkin bilgiler;
2.1. İhalenin konusu;

Sıra NoMahallesiKiraya Verilecek YerVasfıMuhammen Bedeli (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihi-Saatiİhale Usulü
1Tevfik İleri95076 ada 1 parsel önündeki parka 1 no.lu atm yeriBankamatik (atm)90.000,00 TL2.700,00 TL11.06.2020- 10:002886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi
2Tevfik İleri95076 ada 1 parsel önündeki parka 2 no.lu atm yeriBankamatik (atm)90.000,00 TL2.700,00 TL11.06.2020- 10:102886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi
3Tevfik İleri95076 ada 1 parsel önündeki parka 3 no.lu atm yeriBankamatik (atm)90.000,00 TL2.700,00 TL11.06.2020- 10:202886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi
4Tevfik İleri95076 ada 1 parsel önündeki parka 4 no.lu atm yeriBankamatik (atm)90.000,00 TL2.700,00 TL11.06.2020- 10:302886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi
5Tevfik İleri95076 ada 1 parsel önündeki parka 5 no.lu atm yeriBankamatik (atm)90.000,00 TL2.700,00 TL11.06.2020- 10:402886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi
6Tevfik İleri95076 ada 1 parsel önündeki parka 6 no.lu atm yeriBankamatik (atm)90.000,00 TL2.700,00 TL11.06.2020- 10:502886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi
7Tevfik İleri95076 ada 1 parsel önündeki parka 7 no.lu atm yeriBankamatik (atm)90.000,00 TL2.700,00 TL11.06.2020- 11:002886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi
8Tevfik İleri95076 ada 1 parsel önündeki parka 8 no.lu atm yeriBankamatik (atm)90.000,00 TL2.700,00 TL11.06.2020- 11:102886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi
9Tevfik İleri95076 ada 1 parsel önündeki parka 9 no.lu atm yeriBankamatik (atm)90.000,00 TL2.700,00 TL11.06.2020- 11:202886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi
10Tevfik İleri95076 ada 1 parsel önündeki parka 10 no.lu atm yeriBankamatik (atm)90.000,00 TL2.700,00 TL11.06.2020- 11:302886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi
11Tevfik İleri95065 ada 1 parsel karşısındaki parka 1 no.lu atm yeriBankamatik (atm)36.000,00 TL1.080,00 TL11.06.2020- 11:402886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi
12Tevfik İleri95065 ada 1 parsel karşısındaki parka 2 no.lu atm yeriBankamatik (atm)36.000,00 TL1.080,00 TL11.06.2020- 11:502886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi
13Tevfik İleri95065 ada 1 parsel karşısındaki parka 3 no.lu atm yeriBankamatik (atm)36.000,00 TL1.080,00 TL11.06.2020- 12:002886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi

-Pursaklar İlçesi Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 (95076 ada 1 parsel) adresindeki Pursaklar Belediye Binası önünde yer alan park üzerinde her biri yaklaşık 4,00 m² büyüklüğündeki 10 (on) adet bankamatik (atm) alanlarının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (h) fıkrası gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 35/c maddesi gereği ve 19.03.2020 tarih ve 164 sayılı Meclis Kararı istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesinin göre 5 (beş) yıllığına kiralanacaktır.
-Pursaklar İlçesi Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi 95065 ada 1 parsel önünde yer alan park üzerindeki halk ekmek büfesinin yanına her biri yaklaşık 4,00 m² büyüklüğündeki 3 (üç) adet bankamatik (atm) alanlarının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (h) fıkrası gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 35/c maddesi gereği ve 05.12.2019 tarih ve 282 sayılı Meclis Kararı istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesinin göre 3 (üç) yıllığına kiralanacaktır.
2.2. Kiraya verilecek alanlar, krokisi ve ihale şartnamesi Pursaklar Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir.
2.3. İhaleye ait (varsa) diğer bilgiler: İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.
2.4. İhalenin yapılacağı adres : Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Kat:3 Encümen Toplantı Odası Pursaklar/Ankara
3.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
3.1.İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. ),
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu,
3.3. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu,
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
4. Konu ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 100,00 TL + %18 K.D.V.(her bir ihale için bedel)’dir. Doküman satın almayanlar ihaleye iştirak edemezler.
5. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
6. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
7. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

PAYLAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BUTONLARI KULLANABİLİRSİNİZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir